Diakoniestation Bad Boll: Seniorenbetreuung

Flyer „Seniorenbetreuung“ 2019 für Diakoniestation Raum Bad Boll,
06.02.2019, CO2-Umfang: 13 kg

Climate Partner Projekt: Waldschutz, Madre de Dios, Peru; zertifiziertes Papier: FSC-Mix credit